VI – 8: Czy nasz kompas moralny zawsze wskazuje największe dobro? Łukasz Kwiatek – Wielkie Pytania

VI – 8: Czy nasz kompas moralny zawsze wskazuje największe dobro? Łukasz Kwiatek

18:00

De Revolutionibus, ul. Bracka 12, Kraków

Czwarty wykład z serii "Granice Nauki - Dwie księgi" został wygłoszony przez Łukasza Kwiatka i dotyczył moralności u ludzi i prymatów innych niż człowiek.

Czwarty wykład z serii „Granice Nauki – Dwie księgi” został wygłoszony przez Łukasza Kwiatka i dotyczył moralności u ludzi i prymatów innych niż człowiek.

Some elements of intro footage are taken from freepik.com. The intro music is a fragment of „Readers! Do You Read?” by Chris Zabriskie (CC BY 4.0).

Skip to content