VIII – 1: IgNoble, czyli w końcu Nobel za coś ciekawego! Łukasz Lamża – Wielkie Pytania

VIII – 1: IgNoble, czyli w końcu Nobel za coś ciekawego! Łukasz Lamża

18:00

De Revolutionibus, ul. Bracka 12, Kraków

IgNoble miały być początkowo humorystyczną odpowiedzią na powagę Nagród Nobla, swego rodzaju anty-Noblami, przyznawanymi za najmniej znaczące odkrycia mijającego roku. Z roku na rok okazują się być one jednak coraz donioślejszą okazją, dostarczającą emocji intelektualnych nie mniejszych niż ich nobliwy pierwowzór. Ukoronowaniem tego procesu było przyznanie w 2010 roku Nagrody Nobla z fizyki Sir Andre Geimowi, który dziesięć lat wcześniej otrzymał... IgNobla. Celem wykładu dr. Łukasza Lamży będzie przybliżenie niezwykłej historii IgNobli i ich tajemnych związków z Nagrodami Nobla, ale też zastanowienie się - jak nakazuje temat: pół żartem, pół serio - nad samą istotą nauki i potęgą ludzkiego intelektu.

IgNoble miały być początkowo humorystyczną odpowiedzią na powagę Nagród Nobla, swego rodzaju anty-Noblami, przyznawanymi za najmniej znaczące odkrycia mijającego roku. Z roku na rok okazują się być one jednak coraz donioślejszą okazją, dostarczającą emocji intelektualnych nie mniejszych niż ich nobliwy pierwowzór. Ukoronowaniem tego procesu było przyznanie w 2010 roku Nagrody Nobla z fizyki Sir Andre Geimowi, który dziesięć lat wcześniej otrzymał… IgNobla. Celem wykładu dr. Łukasza Lamży będzie przybliżenie niezwykłej historii IgNobli i ich tajemnych związków z Nagrodami Nobla, ale też zastanowienie się – jak nakazuje temat: pół żartem, pół serio – nad samą istotą nauki i potęgą ludzkiego intelektu.

Granice Nauki VIII: Noble – IgNoble Motywem przewodnim ósmego cyklu „Granic Nauki” – wykładów popularnonaukowych organizowanych w krakowskich kawiarniach – będą badania wyróżnione Nagrodą Nobla oraz te, których autorzy otrzymali mniej prestiżową, ale także pożądaną nagrodę IgNobla (nazywaną też Antynoblem), przyznawaną za badania, które „najpierw śmieszą, a potem zmuszają do myślenia”. Razem z wykładowcami – zarówno znanymi uczonymi, jak i młodymi naukowcami – spróbujemy pokazać, że wielu laureatom Nagrody Nobla nie brakowało poczucia humoru, które czasem wytyczało kierunek ich naukowych dociekań, a autorom humorystycznych prac nagradzanych IgNoblem – naukowej przenikliwości i dbałości o merytoryczną jakość badań.

Skip to content