VIII – 11: Nagrody Nobla i IgNobla w dziedzinie fizyki w 2016 roku, Michał Krupiński – Wielkie Pytania

VIII – 11: Nagrody Nobla i IgNobla w dziedzinie fizyki w 2016 roku, Michał Krupiński

18:30

De Revolutionibus, ul. Bracka 12, Kraków

Corocznie jesienią pojawiają się w mediach spekulacje dotyczące potencjalnych laureatów najbardziej prestiżowej nagrody naukowej. Jak często się one sprawdzają? Jaki obraz współczesnej fizyki się z nich wyłania? Czy śledząc rozwój nauki można przewidzieć kogo wybierze Komitet Noblowski? A może ważniejsze są przypadek i łut szczęścia? Szukając odpowiedzi na powyższe pytania, spróbujemy pobawić się w naukowego bukmachera, tworząc swoją własną giełdę nazwisk. Czyniąc zadość karnawałowemu nastrojowi, spróbujemy także wytypować tegorocznych laureatów nagrody IgNobla.

Corocznie jesienią pojawiają się w mediach spekulacje dotyczące potencjalnych laureatów najbardziej prestiżowej nagrody naukowej. Jak często się one sprawdzają? Jaki obraz współczesnej fizyki się z nich wyłania? Czy śledząc rozwój nauki można przewidzieć kogo wybierze Komitet Noblowski? A może ważniejsze są przypadek i łut szczęścia? Szukając odpowiedzi na powyższe pytania, spróbujemy pobawić się w naukowego bukmachera, tworząc swoją własną giełdę nazwisk. Czyniąc zadość karnawałowemu nastrojowi, spróbujemy także wytypować tegorocznych laureatów nagrody IgNobla.

***

Motywem przewodnim ósmego cyklu „Granic Nauki” – wykładów popularnonaukowych – będą badania wyróżnione Nagrodą Nobla oraz te, których autorzy otrzymali mniej prestiżową, ale także pożądaną nagrodę IgNobla (nazywaną też Antynoblem), przyznawaną za badania, które „najpierw śmieszą, a potem zmuszają do myślenia”.

Razem z wykładowcami – zarówno znanymi uczonymi, jak i młodymi naukowcami – spróbujemy pokazać, że wielu laureatom Nagrody Nobla nie brakowało poczucia humoru, które czasem wytyczało kierunek ich naukowych dociekań, a autorom humorystycznych prac nagradzanych IgNoblem – naukowej przenikliwości i dbałości o merytoryczną jakość badań.

***

„Granice Nauki” to seria wykładów otwartych odbywających się w krakowskich kawiarniach, organizowanych przez Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, podczas której zarówno wybitni uczeni, jak i młodzi naukowcy, odpowiadają na odwieczne pytania filozofów z perspektywy najnowszych teorii naukowych. W poprzednich edycjach tej serii wykłady wygłosili m.in. profesorowie: Patricia Churchland, Jerzy Vetulani, Jan Łomnicki, Ryszard Tadeusiewicz, Edward Nęcka, January Weiner, Jerzy Stelmach i Bartosz Brożek. Nagrania poprzednich wykładów znaleźć można na kanale Youtube Centrum Kopernika (youtube.com/copernicuscenter) oraz w serwisie GraniceNauki.pl.

Skip to content