VIII – 12: Tańczące neutrina, Michał Eckstein – Wielkie Pytania

VIII – 12: Tańczące neutrina, Michał Eckstein

18:00

De Revolutionibus, ul. Bracka 12, Kraków

Neutrina to jedne z najbardziej zagadkowych cząstek elementarnych. Przez ponad 30 lat uznawano, że - podobnie jak fotony - nie mają one masy. Jednak w eksperymentach systematycznie neutrin "brakowało" - mierzono ich mniej niż przewidywała teoria. Aby wyjaśnić tę zagadkę trzeba założyć, że neutrina oscylują zmieniając swoje własności, co wymaga ich niezerowej masy. I to było odkrycie na miarę nagrody Nobla.

Neutrina to jedne z najbardziej zagadkowych cząstek elementarnych. Przez ponad 30 lat uznawano, że – podobnie jak fotony – nie mają one masy. Jednak w eksperymentach systematycznie neutrin „brakowało” – mierzono ich mniej niż przewidywała teoria. Aby wyjaśnić tę zagadkę trzeba założyć, że neutrina oscylują zmieniając swoje własności, co wymaga ich niezerowej masy. I to było odkrycie na miarę nagrody Nobla.

***

Motywem przewodnim ósmego cyklu „Granic Nauki” – wykładów popularnonaukowych – będą badania wyróżnione Nagrodą Nobla oraz te, których autorzy otrzymali mniej prestiżową, ale także pożądaną nagrodę IgNobla (nazywaną też Antynoblem), przyznawaną za badania, które „najpierw śmieszą, a potem zmuszają do myślenia”. Razem z wykładowcami – zarówno znanymi uczonymi, jak i młodymi naukowcami – spróbujemy pokazać, że wielu laureatom Nagrody Nobla nie brakowało poczucia humoru, które czasem wytyczało kierunek ich naukowych dociekań, a autorom humorystycznych prac nagradzanych IgNoblem – naukowej przenikliwości i dbałości o merytoryczną jakość badań.

*** „Granice Nauki” to seria wykładów otwartych odbywających się w krakowskich kawiarniach, organizowanych przez Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, podczas której zarówno wybitni uczeni, jak i młodzi naukowcy, odpowiadają na odwieczne pytania filozofów z perspektywy najnowszych teorii naukowych. W poprzednich edycjach tej serii wykłady wygłosili m.in. profesorowie: Patricia Churchland, Jerzy Vetulani, Jan Łomnicki, Ryszard Tadeusiewicz, Edward Nęcka, January Weiner, Jerzy Stelmach i Bartosz Brożek. Nagrania poprzednich wykładów znaleźć można na kanale Youtube Centrum Kopernika (youtube.com/copernicuscenter) oraz w serwisie GraniceNauki.pl.

Skip to content