VIII – 5: Nobliści na tropie świadomości, Piotr Urbańczyk – Wielkie Pytania

VIII – 5: Nobliści na tropie świadomości, Piotr Urbańczyk

18:30

De Revolutionibus, ul. Bracka 12, Kraków

Wydaje się, że rozważania dotyczące świadomości (czy też jaźni lub umysłu) leżą poza granicami wyjaśniania naukowego. Naukowy język i metoda nie są zdolne do opisania i uchwycenia zagadnienia, które tradycyjnie uważane jest za domenę filozofii. Mimo to, w ciągu ostatnich dwudziestu lat stało się ono przedmiotem ożywionego zainteresowania naukowców, i to naukowców najwyższych szczebli.

Wydaje się, że rozważania dotyczące świadomości (czy też jaźni lub umysłu) leżą poza granicami wyjaśniania naukowego. Naukowy język i metoda nie są zdolne do opisania i uchwycenia zagadnienia, które tradycyjnie uważane jest za domenę filozofii. Mimo to, w ciągu ostatnich dwudziestu lat stało się ono przedmiotem ożywionego zainteresowania naukowców, i to naukowców najwyższych szczebli.

Tytuł wystąpienia nawiązuje wprost do tytułu książki Christopha Kocha – Neurobiologia na tropie świadomości. Książka ta jest wynikiem jego wspólnych prac z Francisem Crickiem – laureatem nagrody nobla z zakresu biologii i medycyny. Okazuje się, że noblistów, którzy podzielali zainteresowanie zagadnieniem umysłu i świadomości było znacznie więcej. W swoim wystąpieniu Piotr Urbańczyk pokrótce przedstawi zarówno ich docenione Noblem badania naukowe, jak i koncepcje świadomości.

***

Motywem przewodnim ósmego cyklu „Granic Nauki” – wykładów popularnonaukowych – będą badania wyróżnione Nagrodą Nobla oraz te, których autorzy otrzymali mniej prestiżową, ale także pożądaną nagrodę IgNobla (nazywaną też Antynoblem), przyznawaną za badania, które „najpierw śmieszą, a potem zmuszają do myślenia”.

Razem z wykładowcami – zarówno znanymi uczonymi, jak i młodymi naukowcami – spróbujemy pokazać, że wielu laureatom Nagrody Nobla nie brakowało poczucia humoru, które czasem wytyczało kierunek ich naukowych dociekań, a autorom humorystycznych prac nagradzanych IgNoblem – naukowej przenikliwości i dbałości o merytoryczną jakość badań.

***

„Granice Nauki” to seria wykładów otwartych odbywających się w krakowskich kawiarniach, organizowanych przez Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, podczas której zarówno wybitni uczeni, jak i młodzi naukowcy, odpowiadają na odwieczne pytania filozofów z perspektywy najnowszych teorii naukowych. W poprzednich edycjach tej serii wykłady wygłosili m.in. profesorowie: Patricia Churchland, Jerzy Vetulani, Jan Łomnicki, Ryszard Tadeusiewicz, Edward Nęcka, January Weiner, Jerzy Stelmach i Bartosz Brożek. Nagrania poprzednich wykładów znaleźć można na kanale Youtube Centrum Kopernika (youtube.com/copernicuscenter) oraz w serwisie GraniceNauki.pl.

Skip to content