X – 1: Zakręcone odkrycie Krebsa i jego tajemnice, Mariusz Gogól – Wielkie Pytania

X – 1: Zakręcone odkrycie Krebsa i jego tajemnice, Mariusz Gogól

18:00

De Revolutionibus, Bracka 14, Kraków

W czasie wykładu usłyszymy o tym, jak doszło do przełomowego odkrycia Krebsa, na czym polega opisany przez tego uczonego mechanizm i jakie to odkrycie miało konsekwencje dla całej biochemii.

Hans Adolf Krebs był lekarzem i biochemikiem niemieckiego pochodzenia, laureatem Nagrody Nobla z 1953 r. za odkrycie i opisanie cyklu przemian kwasu cytrynowego, zwyczajowo nazywanego „cyklem Krebsa” – jednego z najważniejszych mechanizmów biochemicznych. W czasie wykładu usłyszymy o tym, jak doszło do przełomowego odkrycia Krebsa, na czym polega opisany przez tego uczonego mechanizm i jakie to odkrycie miało konsekwencje dla całej biochemii.

Dr Mariusz Gogól pracuje w Zakładzie Biochemii Analitycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, zajmuje się także popularyzacją nauki, jest członkiem grupy „Rzecznicy Nauki”. Finalista konkursu Famelab 2015 i autor cyklu krótkich wykładów „Zlewka laboratoryjna”.

Skip to content